2. Об'єкт, предмет і функції педагогіки. || Электронная библиотека онлайн ELLIB - Книги, Учебники...