5. Зміст навчального процесу (змістовий компонент). || Электронная библиотека онлайн ELLIB - Книги, Учебники...