Філософія - Соціально-практична природа пізнання (гносеологія) (6.1. Сутність пізнавального процесу, його принципи та особливості. 6.2. Поняття істини. Об’єктивна, абсолютна і відносна істини. 6.3. Поняття практики. Структура практики. Практика як критерій істини. Абсолютність і відносність практики як критерія істини. 6.4. Поняття чуттєвого та раціонального у пізнанні. 6.5. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання. Основні форми і методи наукового пізнання. 6.6. Поняття конкретного і абстрактного на рівнях емпірії і теорії). || Электронная библиотека онлайн ELLIB - Книги, Учебники...