Філософія - Німецька класична філософія. Основні філософські ідеї І.Канта. Філософська система і діалектика Гегеля. Матеріалізм і гуманізм філософії Л. Фейєрбаха. Основні риси німецької класичної філософії) || Электронная библиотека онлайн ELLIB - Книги, Учебники...