Методи багатовимірної статистики: факторний і кластер ний аналіз || Электронная библиотека онлайн ELLIB - Книги, Учебники...